Byggföretag

En grön oas i det urbana stadslandskapet

Byggnadskulturen håller i många länder på att utvecklas i en modernare riktning. I de stora metropolerna kan man i synnerhet lägga märke till att balkongernas storlek har ökat liksom också användningen av glas i fasaderna. Detta är en del av den allmänna utvecklingen, där man vill ge invånarna möjligheten att skapa sin egen gröna oas i den urbana stadsmiljön.

Arkitekternas och planerarnas medvetenhet om denna trend växer runtom i världen och byggföretagen konkretiserar dessa nya innovativa tankar genom att bygga hus med futuristiska fasader som sträcker sig mot skyn. För att lyckas i sina målsättningar behöver byggföretagen också produkter av hög kvalitet samt pålitliga varuleverantörer och underleverantörer.

CoverGlobal Ltd vill för egen del vara en del av denna trend mot modernt och energieffektivt byggande genom att erbjuda byggföretagen högkvalitativa och mångsidiga inglasningslösningar för balkonger och terrasser. Dessutom erbjuder vi ett flexibel servicepaket, som vid behov omfattar medverkan i den tekniska planeringen tillsammans med arkitekten, material-leveranser till projektet (tidtabellen anpassas till projektets fortskridande), underleverantörsinstallation eller anordnande av installationsutbildning samt övervakning av installationsarbetet (service- och leveranshelheten anpassas projektspecifikt).

Ta kontakt med vår personal, så berättar vi gärna hur CoverGlobal Ltd kan medverka till att ert projekt lyckas!
Ert,
COVER-team