Arkitekter och planerare

Flexibla lösningar för innovativa planer.

Vid den arkitektoniska planeringen idag är det viktigt att skapa byggnader som reflekterar planeringens inriktning på bland annat design, säkerhet, hållbarhet, problemlöshet, platsanvändning, energieffektivitet, återanvändning, flexibilitet och bekvämlighet. CoverGlobal Ltd:s glas- och aluminiumprodukter svarar på precis dessa krav. Exempelvis det ramlösa COVER balkong- och terrassinglasningssystemet kan tack vare sina tekniska egenskaper anpassas till många olika slags konstruktioner, inklusive hörn i olika vinklar.

För att underlätta planeringen för arkitekter och planerare erbjuder CoverGlobal Ltd ett omfattande paket som bland annat innehåller DWG- och Solidworks bilder, teknisk produktinformation samt information om produkttester som genomförts.

Vår utbildade och yrkeskunniga personal tillhandahåller vid behov tilläggsinformation och hjälper dig att hitta bästa möjliga tekniska lösning för projektet.

Ta kontakt med oss så finner vi tillsammans den bästa möjliga COVER-produktlösning!
Ert,
COVER-team