Hur fick det hela sin början?

Uppfinnaren Jarmo Sjöholm utvecklade 1991 i Finland COVER balkong- och terrassinglasningssystemet utan vertikala ramar. Det var det första systemet i världen som kunde glida över hörn med olika vinklar och COVER-inglasningssystemet patenterades världsvitt.
Det ursprungligen COVER-systemet har bevarat sin position på toppen under årens lopp och är fortfarande ett av världens bästa inglasningssystem. På detta sätt har CoverGlobal Ltd blivit en internationellt efterfrågad finländare.

Och på detta sätt uppfylldes en ung mans drömmar.
COVER-tuote är en viktig arbetsgivare i sin region. COVER-arbetstagarna och kundföretagen är som en stor familj.
”Vi fortsätter på vägen mot en transparentare värld och nya områdeserövringar som Jarmo har stakat ut.”

Hur går det vidare?

Runt det ursprungliga COVER-systemet har det under årens lopp bildats en grupp glas- och aluminiumprodukter som stöder varandra och bildar en harmonisk helhet, där man tillsammans eller åtskilt finner produktlösningar för många användningsändamål.
Idag är pålitlighet, snabbhet, effektivitet, tjänstvillighet, lösningsorientering och kvalitet de viktiga sakerna som kunderna i synnerhet uppskattar. CoverGlobal Ltd har under de senaste åren koncentrerat sig på att utveckla just dessa delområden, bland annat genom att investera i produktutveckling, it-system och i ny utbildad och motiverad personal. Med dessa ingredienser kan vi tillfredsställa våra kunders behov och skapa en positiv kundupplevelse.

Vår utbildade och språkkunniga personal hjälper och stöder alla B2B kunder i alla skeden av projektet och samarbetet, så att de uppställda målsättningarna nås och t.o.m. överträffas.
Vi är stolta över att vi redan under flera decennier har kunnat leverera vår i Finland utvecklade teknologi till inhemska och globala kunder i över 30 länder
Vi gläder oss över varje ny kund och över varje ny beställning. Vi är fast beslutna att arbeta långsiktigt tillsammans med våra kunder och att hjälpa våra kunder att nå framgång.

Vi har en stark värderingskultur och verkar tillsammans med våra kunder som en stor familj.
Vi är….
ER PARTNER

COVER-team