Inspirationer

Aldrig tidigare skådade utrymmen, endast fantasin sätter gränser!
COVER-inglasningarna görs alltid lättanvända och som kvalitetsarbete. Glaselementen glider lätt över hörn med olika vinklar. Bekanta dig med COVER-inglasningssystemet.

Matlagning på Saimens strand!

Moderna, från fastigheten separat placerade sommarkök är mycket populära nuförtiden. Det moderna sommarköket på bilden har byggts i Ruokolahti på Saimens Strand och bildar en harmonisk helhet med naturen. Som ram för detta sommarkök har man använt trä och ägarna byggde dem själva. Aluminium är också ett mycket populärt material för ramen. På sommarkökets vänstra sida har installerats COVER-skjutglas, för att göra det så lätt som möjligt att komma in. På framsidan är ett ramlöst COVER-terrassinglasningssystem som ger en fantastisk obehindrad utsikt över sjön. Man har också använt fasta glasrutor för att maximera utsikten och det inkommande ljuset.

Inspirerande boende i Paris!

I stadsdelen Romainville i Paris finns en fastighet där man har piggat upp fasaden på insidan med olikfärgade glasrutor. Objektets arkitekt använde djärvt en kraftig färgvärld som en del av COVER-systemet. På detta sätt lyckades man skapa en starkt inspirerande fasad. Systemet på bilden är ett ramlöst terrassinglasningssystem i full höjd som har installerats bakom pinnstaket.

Bada vid oceanens rand!

I USA:s södra delar används COVER-systemet ofta som en del av fastighetens yttervägg. På detta sätt skapar man en hinderfri utsikt i ifrågavarande utrymme samt möjligheten att förena det inre och yttre utrymmet om man så önskar. Vid projektet i södra Kalifornien på bilden har man installerat inglasningssystemet i full höjd som en vägg i ett sovrum utrustat med badkar. Glasrutorna kan man öppna delvis eller fullständigt och på detta sätt förena sovrummet med uteterrassen till ett enhetligt utrymme.