Agenturer

Redan över 20 år en pålitlig partner inom agenturförsäljning

Redan över 20 år en pålitlig partner inom agenturförsäljning
Redan från början av företagets historia har det för oss på COVER stått klart att vi vill erbjuda vår högkvalitativa COVER-teknologi till så många företag och människor som möjligt runt om i världen. Men det klarar vi inte av ensamma, så därför behöver vi professionella företag som har den lokalkännedom som krävs för att tillsammans med oss sprida COVER-budskapet.
Vi har redan i över 20 år verkat inom återförsäljningssektorn. Exempelvis vår samarbetspartner Sio Ag (www.cover.ch) har redan sedan 1997 varit licenstillverkare av COVER-produkterna i Schweiz och har vuxit till marknadsledande på marknaden för ramlösa inglasningar där.

CoverGlobal Ltd erbjuder sina kunder ett omfattande produktinformationspaket inklusive skolningar samt verktyg för prissättning och planering. Vår yrkeskunniga personal betjänar dig på finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, och spanska.

Om du enbart är ute efter det billigaste priset och leverantörer av kallt järn, är vi inte den rätta samarbetspartnern. Men om du vill vara en del av en fin berättelse och av COVER-teamet samt förstår betydelsen av ett gemensamt varumärke, ta för allt i världen kontakt med oss.
Tillsammans skapar vi nya COVER-berättelser!

Ert,
COVER-team

Samarbetsprocessen